Coaching: een inleiding voor praktijk en opleiding

Coaching: een inleiding voor praktijk en opleiding

 

Coaching: een inleiding voor praktijk en opleiding: Coaching voor de coach (1997)

Astrid Schreyögg

Sprache: Niederländisch
Addison Wesley Longman, 1997, 351 Seiten
ISBN 9789067898225

Coaching voor de coach - eindelijk een handleiding voor iedereen die deze nieuwe vorm van personeelsontwikkeling in de praktijk toepast of wil gaan toepassen. Gespecialiseerde personeelsfunctionarissen, freelance adviseurs en psychologen die hun kennis en vaardigheden op dit voor de toekomst zo belangrijke gebied verder willen ontwikkelen, kunnen in dit boek ideeen opdoen over hoe zij managers en sociaalmanagers bij jobstress of mobbing, bij het opzetten van kwaliteitskringen of gij fusies kunnen ondersteunen. Zij komen ook te weten hoe zij op een competente manier bij rollen, carrière of outplacement kunnen adviseren. Medewerkers van personeelsafdelingen kunnen lezen hoe zij in hun onderneming coaching kunnen realiseren, wanneer externe en wanneer interne vormen zinvol zijn en in welke situaties individuele, groeps- od teamcoaching raadzaam is. Aan de hand van velerlei praktijkvoorbeelden wordt een grote varieteit van coachingsmethoden en de effecten ervan behandeld. Creatieve technieken en werkvormen waarbij zowel ervaren als oefenen centraal staan, vullen moderne vormen van gespreksvoering aan.